Galerija naših izgrađenih i renoviranih objekata

BaĹĄka - novogradnja, klju? u ruke
Baška - novogradnja, ključ u ruke
Baška - renoviranje kuće
Baška - renoviranje kuće
Botinec - renoviranje ku?e
Botinec - renoviranje kuće

V. Trgovišće - novogradnja, ključ u ruke
V. Trgovišće - novogradnja, ključ u ruke

Ytong kuća Nadija 07 - klju? u ruke
Ytong kuća Nadija 07 - ključ u ruke

Brdovec - novogradnja (kuća u izradi)
Brdovec - novogradnja (kuća u izradi)

Crikvenica - adaptacija
Crikvenica - adaptacija
V. TrgoviĹĄ?e - novogradnja, klju? u ruke
Dramalj - adaptacija
V. Trgovišće - novogradnja, ključ u ruke
Zaton - adaptacija
Crikvenica - adaptacija
Brdovec - kuća u izgradnji
Crikvenica - adaptacija
Zaprešić - kuća u izgradnji